Kvalita made in Germany

Od dodání zboží přes výrobu po expedici – společnost pino zavedla ve všech krocích procesu komplexní kontrolní systém, který zajišťuje vysokou kvalitu každé jednotlivé kuchyně. Každý den probíhá audit kvality vestavných kuchyní, v jehož rámci se provádí kontrola do posledního šroubku. Kvalita, životní prostředí a energie tvoří základ naší podnikové politiky. Každá kuchyně pino splňuje přísné normy bezpečnosti, kvality, ochrany životního prostředí a hospodaření s energií.

„Zlaté M“ – značka kvality pro testovaný nábytek

Značka kvality „Golden M“ je ocenění pro testovaný nábytek, který splňuje přísná kritéria z hlediska kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví/životního prostředí. Značku „Golden M“ uděluje Německé sdružení pro kvalitu nábytku (DGM), která má jako sdružení pro kvalitu RAL důležitý úkol: zajišťovat kvalitu nábytku a zintenzivňovat ochranu spotřebitele. Výrobci nábytku musí splňovat velmi vysoké požadavky, aby jim byla pečeť udělena. Za značkou kvality RAL stojí více než 55 let výzkumu, laboratorních zkoušek, praktických testů, porovnávání a vědecké výměny – dobrý základ pro bezstarostné bydlení, který vám dává jistotu při nákupu nábytku.

Certifikovaný systém řízení

TÜV Austria pravidelně kontroluje a ověřuje systém managementu kvality‎ podle ISO 9001, ‎systémy environmentálního managementu podle ISO 14001 a systém managementu hospodaření s energií podle ISO 50001. Norma ISO 9001 definuje požadavky na systémy managementu kvality, aby bylo možné splnit požadavky zákazníků, jakož i další požadavky na kvalitu výroby. Norma ISO 14001 pro systémy environmentálního managementu je určena ke zlepšení environmentální účinnosti podniku. Podle normy ISO 50001 pro systémy managementu hospodaření s energií mohou podniky průběžně zlepšovat energetickou efektivitu. Všechny tři normy jsou celosvětově uznávané. Na vyžádání prostřednictvím našeho kontaktního formuláře vám rádi představíme naši environmentální politiku.

Značka GS – ověřená bezpečnost

Tento certifikát uděluje TÜV Rheinland. Skupina TÜV Rheinland je největší a nejdůležitější evropský ústav zajišťující kontrolu nábytku. Značka GS pro ověřenou bezpečnost je dobrovolný bezpečnostní certifikát, který je uznávaný i daleko za hranicemi Německa. V oblasti ochrany spotřebitelů a bezpečnosti práce představuje záruku, že jsou splněny bezpečnostně- technické požadavky. Splnění je kontrolováno a pravidelně ověřováno nezávislými ústavy jako např. TÜV Rheinland. Produktové certifikáty TÜV pro nábytek, díly nábytku, součásti a příslušenství představují poznávací znak kontrolované a hlídané kvality a bezpečnosti výrobku.

Certifikace recyklace RKT

V Německu jsme zapojeni do systému zpětného odběru a sběru přepravních obalů RKT – Recycling Kontor Transportverpackungen. Tím je zajištěno, že naše obalové materiály jsou odebírány, shromažďovány a recyklovány v souladu se zákonem o obalech.

Klimatický pakt pro nábytkářský průmysl

Na celém světě se mluví o naléhavě potřebných opatřeních na ochranu klimatu; to je rozhodující úkol naší doby! Ochota a potřebná angažovanost ve prospěch našeho životního prostředí a přírody se setkává s velkým souhlasem obyvatelstva s cílem převzít odpovědnost za naši příští generaci a za všechny bližní. Naléhavé snížení emisí je nezbytné a závisí na dobrovolných a důsledných opatřeních hospodářství v průmyslových zemích.  Velký význam je již dnes přikládán výrobkům a službám, které jsou šetrnější k životnímu prostředí než srovnatelné výrobky bez záruky kvality, protože splňují vysoká kritéria kvality a udržitelnosti. To vychází ze základu a ochoty šetřit emise CO₂, neutralizovat emise CO₂ a přispívat tak k budoucnosti, která stojí za to.

DGM – Emisní štítek

Emisní štítek poskytuje spotřebiteli informace o emisích znečišťujících látek a má ho chránit před nepříznivými účinky na zdraví. Emisní štítek vyvinutý společností Německé sdružení pro kvalitu nábytku. se vztahuje na kolekci / model a je připevněn přímo na tyto výrobky.Důkaz o klasifikaci se provádí pomocí příslušných testů škodlivin a štítek uděluje výhradně Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e. V. Emisní třída A splňuje požadavky mezních hodnot podle RAL-GZ 430 nebo na základě požadavků Modrého anděla RAL-UZ 38 (materiály na bázi dřeva).

Hledání prodejce

Naplánujte si svou kuchyni nyní a najděte si prodejce ve svém okolí. Stačí zadat poštovní směrovací číslo a můžete vyrazit!

Ještě nemáte žádné oblíbené.